onsdag 20 maj 2009

Verksamhetsberättelse 2008 Bosebyns Bygdegårdsförening

Bosebyns Bygdegårdsföreningen har under verksamhetsåret haft en styrelse som bestått av Niclas Persson, ordförande, Stefan Axelsson, kassör, Anders Gillberg, sekreterare samt ledamöterna Per-Arne Sjöblom, Arne Andersson, Nils-Olov Andersson och Jan Olsson.
Styrelsesuppleanter: Annica & Thorbjörn Westerberg.
Revisorer: Norman Hansen och Joakim Karlsson.
Suppleanter: Lisbeth Engman och Gladys Persson.
Valberedning: Elisabeth Axelsson.
Vaktmästare: Erik Persson.
Lokalbokningsansvarig: Gladys Persson.
Festkommitté: Stefan Axelsson, Jan Olsson, Petra Lundberg och Catharina Åkerberg

ca 50 familjekort och ca 20 enskilda medlemskort betalades in under året.
Medlemsavgiften var 150 kr per familj och 75 kr. för enskild medlem.
Priser vid hyra av bygdegården var: 100 kr/gång + elkostnad, för medlemmar
samt 150 kr/gång + elkostnad, för icke medlem.

Lokalerna har vid några tillfällen varit uthyrda till andra föreningar och privatpersoner.
Vi har under året haft god uppslutning av medlemmar som deltagit på de arrangemang och festligheter som ordnats av vår festkommitté och övriga.
På Långfredagen ordnades traditionsenligt med tipspromenad där föreningen bjöd på kaffe.
Under Valborg ordnades med knytkalas, fyrverkeri, brasa och givetvis sånguppträdande av vår egen manskör "Ischiaskören".
Under två dagar klipptes, gräs röjdes och storstädades.
Nationaldagsfirande och buskröjning vid badplatsen vid Öla har också blivit något av en tradition och likaså under detta år.
I juli var det fisketävling och knytkalas vid Öla. Där var ordnat med grill, bar och tävlingar.

Styrelsen vill härmed rikta stort tack till alla medlemmar för ert ekonomiska stöd via medlemsavgiften, samt allt ideéllt arbete som lagts ner under det gångna verksamhetsåret.

/Niclas, Stefan, Arne, Per-Arne, Jan, Nils-Olof och Anders.Vid tangentbordet,
Anders Gillberg, sekreterare

Inga kommentarer: